ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Company News / 12.09.2019

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 – Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυνάμει της από 02.09.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40  και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι δικαιούχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας (Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος), κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και κατά τις  ώρες  10:00 έως 14:00  (Γραφεία Λογιστηρίου, Υπεύθυνη κ. Παρασκευή Καγκάλου, τηλ.: 211 1003310, e-mail : contact@agilis-sa.gr), έως τις 31/12/2019,  προκειμένου:

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών  ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

(β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους  αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα  ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα  παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο Βιβλίο Μετόχων», αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

(δ) Η μετατροπή των μετόχων σε ονομαστικές θα γίνει με τροποποίηση του καταστατικού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα αναφερόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο.

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close