Ανακοίνωση

Company News / 30.08.2021

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του κατά την από 24.08.2021 συνεδρίαση του, ανακοινώνει ότι αναβάλλεται η διενέργεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που είχε οριστεί για την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021. Για την νέα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα τηρηθούν οι σχετικές διατυπώσεις δημοσιότητας.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close