Viewing posts categorised under: Company News

Οικονομικές καταστάσεις 2019

Company News / 28.08.2020

Ισολογισμός 2019

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2019

 

 

Read More >>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Company News / 11.08.2020

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής»,  με Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000, η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του κατά την από 03.08.2020 συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13:00μ.μ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης του έτους 2019.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019.
 3. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Ενημέρωση για την πορεία της θυγατρικής AgilisLTD
 5. Εκλογή μελών νέου διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση του υφιστάμενου του οποίου έληξε η θητεία
 6. Τροποποίηση του άρθρου 20 το καταστατικού ως προς τον τρόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και κωδικοποίηση αυτού
 7. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Read More >>

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Company News / 31.10.2019

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 – Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 και Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000 η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του, κατά την από 22.10.2019, συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές, με τροποποίηση των αντιστοίχων άρθρων του καταστατικού της,
 2. Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 6 έως 41 και του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
 3. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 4. Αποφάσεις για διάφορα τρέχοντα θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, σύμφωνα με τα ορισθέντα στον Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν, μέσα στην ως άνω προθεσμία, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Read More >>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Company News / 12.09.2019

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 – Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυνάμει της από 02.09.2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  και με βάσει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 40  και 184, ν. 4548/2018, πρέπει να γίνει η Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία και οι δικαιούχοι να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλοι δικαιούχοι που κατέχουν ανώνυμους τίτλους μετοχών, όπως προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας (Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος), κατά τις  εργάσιμες  ημέρες  και κατά τις  ώρες  10:00 έως 14:00  (Γραφεία Λογιστηρίου, Υπεύθυνη κ. Παρασκευή Καγκάλου, τηλ.: 211 1003310, e-mail : contact@agilis-sa.gr), έως τις 31/12/2019,  προκειμένου:

(α) Να παραδώσουν τους ανώνυμους τίτλους μετοχών  ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία κατοχής των ανωνύμων μετοχών ή των δικαιωμάτων που κατέχουν. Σημειώνεται ότι θα γίνεται έλεγχος των στοιχείων των τίτλων με τις παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

(β) Να εγγραφούν στο «Βιβλίο Μετόχων», δίδοντας και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας, που από την Νομοθεσία απαιτούνται και να λάβουν σχετική βεβαίωση εγγραφής, ώστε να παραλάβουν μετά την έκδοσή τους  αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους.

(γ) Οι τίτλοι των ανωνύμων μετοχών θα  ακυρωθούν και οι μέτοχοι θα  παραλάβουν, με βάση τα στοιχεία εγγραφής τους στο Βιβλίο Μετόχων», αντίστοιχους ονομαστικούς τίτλους που θα ενσωματώνουν τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους.

(δ) Η μετατροπή των μετόχων σε ονομαστικές θα γίνει με τροποποίηση του καταστατικού κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως κατά τα αναφερόμενα στο καταστατικό της εταιρείας και το Νόμο.

Επισημαίνεται ότι : Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι μέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους, οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε και μπορούν να μεταβιβασθούν.

 

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Read More >>

Οικονομικές καταστάσεις 2018

Company News / 26.08.2019

Ισολογισμός 2018

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 2018

Προσάρτημα 2018

Έκθεση Διαχείρισης 2018

 

Read More >>

Consultant in Official Statistics

Company News / 25.10.2017

Software Engineer

(Nicosia, Cyprus)

Agilis is a statistics and information technology consulting firm with international activity in the field of official statistics. We are committed to providing specialised statistical and software engineering services to any organisation involved in the production and delivery of statistical information. Our customers collect, produce, use or deliver official statistics or statistics in related fields, such as policy making, economic and social research, or scientific research. They range from national statistical offices, government administrations and public sector agencies to international organisations; and from central banks to research institutes, NGO’s or private companies.

Job description

Our Nicosia (CY) team is looking for a skilled Software Engineer to contribute to the implementation of complex custom software development projects for international organisations. Our Software Engineers work on demanding projects encompassing the entire software development life cycle, from requirements analysis and design, to development, to testing and deployment. Their responsibilities include information modelling and writing code in various languages and technologies, including Java and JavaScript, as well as database design and SQL programming.

Qualifications

Ideal candidates should have at least three years of professional experience as software engineers or developers. They should have a postgraduate level academic background in an information technology related field and an excellent knowledge of the english language at a level adequate for high quality technical writing, technical presentations and collaboration with international partners and customers.

Experience in technologies, frameworks and architectures for web-based applications, ability to develop software in JavaScript, Java and/or C# as well as excellent knowledge of relational databases and SQL is required.

Note

Please follow the link https://agilis-sa.workable.com/j/44615C1BB6 to apply for the position. Applicants may be requested to pass a written test. All applications will be treated as confidential.

Read More >>

Agilis undertakes the development of data validation language for the European Central Bank

Company News / 20.10.2017

Banks must generate a vast amount of data to comply with statistical and supervisory reporting requirements. These data have to be validated to comply with high quality standards. The European Central Bank has assigned to Agilis the elaboration of the grammar of VTL, i.e. the standard language used for defining data validation and data transformation rules for the exchange of statistical data. Moreover Agilis will develop a prototype VTL editor and parser. The VTL language defines mathematical expressions for expressing logical validation rules and transformations on data that can be parsed and executed by a data validation engine to ensure the quality of the statistical data exchanged between organisations. This project is part of BIRD – an initiative of the Statistics Committee of ESCB (the European System of Central Banks) intended to increase the efficiency of the Banks’ reporting systems and resulting in higher quality banking data.

Read More >>

Consultant in Official Statistics

Company News / 28.09.2016

Consultant in Official Statistics

(Nicosia, Cyprus)

Agilis is a statistics and information technology consulting firm with international activity in the field of official statistics. We are committed to providing specialised statistical and software engineering services to any organisation involved in the production and delivery of statistical information. Our customers collect, produce, use or deliver official statistics or statistics in related fields, such as policy making, economic and social research, or scientific research. They range from national statistical offices, government administrations and public sector agencies to international organisations; and from central banks to research institutes, NGO’s or private companies.

Job description

Our statisticians work across various statistical domains, ranging from survey design and actual data collection to methodological advice, data quality, data analysis and statistical publications.

New members of our team should have an excellent theoretical background and be able to apply it in creative ways to diverse practical problems ranging from survey and sampling design to data analysis and from management of large scale statistical production processes to the qualitative interpretation of statistical findings. They are expected to follow research and innovation trends in the field and be willing to experiment with new ideas and methods.

The position requires frequent travel for meetings and presentations and fluent usage of English as working language.

Qualifications

The candidate should have a first level university degree in Statistics or Applied Mathematics  and an M.Sc. (or preferably PhD) degree in Statistics.

Previous work experience is desirable but not necessary, while postgraduate experience in scientific research or academia is desirable

Apart from a formal academic background in Statistics, the ideal candidate should  preferably have computational skills (such as in R, SAS or generic programming languages); data management skills (in Excel and SQL); the ability to write scientific / technical and methodological documents and reports and the ability to present, interpret and comment on statistical data, in high quality fluent English; the ability to present findings to audiences of various backgrounds; the ability to work effectively as a member of a multidisciplinary team as well as the ability to work independently and under pressure when necessary.

Remuneration and responsibilities according to qualifications and level of expertise.

Note

Please submit a letter of presentation and a CV to contactcy@agilis-sa.gr. Applicants may be requested to pass a written test. All applications will be treated as confidential.

Read More >>

Οικονομικές καταστάσεις 2015

Company News / 01.09.2016

Οικονομικές καταστάσεις 2015

Read More >>

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Company News / 01.09.2016

AGILIS A.E.  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AGILIS A.E.  Στατιστικής και Πληροφορικής», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40164/01/Β/98/143 και Αρ. ΓΕΜΗ 2823801000 η οποία εδρεύει στον δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, κατόπιν απόφασης του, κατά την από 22.08.2016, συνεδρίαση του, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλεί τους κκ μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 μμ, στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Πειραιώς 209 και Πατριάρχου Ιωακείμ 1, 2ος  όροφος, Ταύρος, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσης του έτους 2015.
 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015.
 3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2016.
 4. Εγκρίσεις αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Συζήτηση για την πορεία της θυγατρικής Agilis LTD

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι οι οποίοι θα έχουν καταθέσει στο ταμείο της εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους, καθώς και θα έχουν προσκομίσει τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τους, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημερομηνίας της συνεδρίασης.

Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα οφείλουν μέσα στην ίδια προθεσμία να έχουν καταθέσει σύμφωνα με τον Νόμο, τα νομιμοποιητικά έγγραφα δέσμευσης και εκπροσώπησης τους, τα οποία θα νομιμοποιούν τα ως άνω έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

Αθήνα, 22.08.2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Read More >>

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close